Maahanmuuttofilosofia ontuu Pohtii maahanmuuton vaikutusta Suomeen ja suomalaisiin

Euroopan tuho ja uusi maailmanjärjestys

 

Professori Samuel P. Huntington kirjoitti v.1996 yli 400 sivuisen kirjansa ”The Clash of Civilizations: Remaking of World Order”, suomennettuna ”Kulttuurien kamppailu ja uusi maailmanjärjestys”.

On syytä kertauksen vuoksi käsitellä hieman lisää tuota otsikon jälkiosaa eli ”uutta maailmanjärjestystä”. Jorma Jaakkola oli tätä aihetta käsitellyt referoidessaan Mauno Koiviston kirjaa ja sitten Paavo Kuronen aloitti kirjoitussarjan tästä aiheesta. Nämä maininnat herättivät minut ottamaan asian tässäkin esille ja siteeraan edelleen S. Huntingtonin kirjaa.

 

Maailmassa on hänen mukaansa kahdeksan suurta kulttuuria: 1. Kiinalainen, 2. Japanilainen,

Hindulainen, 4. Islamilainen, 5. Ortodoksinen, 6. Länsimainen, 7. Latinalaisamerikkalainen ja

8. Afrikkalainen kulttuuri.

 

On heti korostettava sitä, että maailma on monikulttuurinen maailma. Suuret kulttuurit ovat pitkäikäisiä, tuhansia vuosiakin kestäneitä, mutta niilläkin on aikansa, ne syntyvät ja kuolevat aikojen saatossa. Kulttuurit ovat olleet yhteistyössä keskenään tai ovat joutuneet konflikteihin toistensa kanssa. Myös suuren kulttuurin sisällä on voinut tapahtua pahojakin sotatilanteita. Suuri kulttuurihan voi sisältää suuren joukon valtioita, joiden kesken voi myös syntyä konflikteja.

 

Lähihistorian suurin kulttuuri ”Länsimainen kulttuuri” syntyi kristinuskon juurille ja levisi löytöretkien kautta uudelle mantereelle tuhoten Amerikan alkuperäisen kulttuurin lähes kokonaan.

Siitä tuli universaalinen kulttuuri eli vallanhaluinen ja valtaansa levittävä kulttuuri ympäri maailmaa. Lännen universalismia kuvaa hyvin vaikkapa kolonialismin aikakausi, jolloin länsimaista kulttuuria levitettiin asein ja voimapolitiikalla lähes jokapuolelle maailmaa.. Voi hyvin kuvitella sen ärtymyksen Lähi-Idän maissa, minkä esim. monikansalliset öljy-yhtiöt ovat aikaansaaneet Lähi-Idän öljykenttiä rohmutessaan.

 

Huntington varoittelee, että tämä universaalinen valloittajakulttuuri on tullut tiensä päähän tai sen täytyy pysyä aloillaan, lopettaa imperialismi ja olla yhteistyössä muiden kulttuurien kanssa. Toinen suuri kulttuurin tutkija Oswald Spengler kirjoitti jo paljon aikaisemmin v.1918 ja 1922 kirjan nimeltä ”Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte”, suomennettuna ”Länsimaiden perikato”. Spengler jopa ennustelee länsimaisen kulttuurin loppua parin kolmen vuosisadan kuluessa. Pääpointtina on hänen mukaansa suurten metropolien syntyminen, jotka vieraantuvat luonnollisesta elämästä, omaksuvat korruption ja rahavallan sekä rikollisuuden ominaispiirteet ja tuhoavat hiljalleen itse itsensä.

 

Huntington kirjoittaa kirjassaan mm.: ”Selvästi taloutta ja väestön rakennetta tärkeämpiä ovat lännen moraaliseen rappeutumiseen, kulttuuriseen itsemurhaan ja poliittiseen epäyhtenäisyyteen liittyvät ongelmat… Lännen yhteiskuntien sisäiset ryhtmät haastavat lännen kulttuurin. Yksi haasteista on muista kulttuureista tulleet siirtolaiset, jotka eivät halua assimiloitua vaan pitäytyvät kotiyhteiskuntiensa arvoissa, tavoissa ja kulttuureissa ja jatkavat niitä. Se näkyy selkeimmillään Euroopan muslimien keskuudessa ja se näkyy myös Yhdysvaltain latinalaisamerikkalaista alkuperää olevissa. Jos heidän assimiloitumisensa epäonnistuu, Yhdysvalloista tulee jakautunut maa, jossa on kaikki tään ongelmaan liittyvät sisäisen taistelun ja epäyhtenäisyyden mahdollisuudet.”

 

Islamin nousu johtui paljolti suuresta väestölisäyksestä ja ns. nuorisopullistumasta, joka tarkoitti nuorten osuuden kasvamista valtaviin mittasuhteisiin väestöjen sisällä islamilaisissa maissa. Sodat ja muut konfliktit ovat nyt saaneet aikaan valtavan kansainvaelluksen Eurooppaan EU:n holtittomalla suostumuksella. Näitä miljoonia pakolaisia yritetään muka kotouttaa Euroopan maihin, mikä on tuomittu epäonnistumaan. Lähes kaikki siirtolaiset ovat islaminuskoisia, joka tarkoittaa sitä, että he eivät henkisesti ja kulttuurisesti koskaan assimiloidu kohdemaahan, vaan ylläpitävät ja vahvistavat omaa kulttuuriaan tässä uudessakin maassa. Siis kotoutumisen sijaan tapahtuu kotoperäistyminen, eli täysin uusi kulttuuri ottaa jalansijaa uudessa maassa ja alkaa levittämään ja vahvistamaan sitä.

 

Huntingtonin mukaan maailma on monikulttuurinen, mutta jonkin suuren kulttuurin sisällä oleva valtio ei sen sijaan voi olla monikulttuurinen. Tällöin maalla ei olisi omaa historiaa eikä kulttuurista selkärankaa, vaan se muodostuisi näiden suurten kulttuurien pirstaleisista osista. Hän kirjoittaa mm. oman maansa (USA) monikulttuurisuusongelmista: ”1900-luvun lopulla molemmat amerikkalaisen identiteetin osat (länsim. kulttuurin perintö ja uskollisuuden lupaus) ovat joutuneet pienen mutta vaikutusvaltaisen älymystön edustajien ja lehtimiesten joukon keskitetyn ja jatkuvan hyökkäyksen kohteeksi. Monikulttuurisuuden nimissä he ovat hyökänneet sen kimppuun, että Yhdysvallat identifioituu länsimaiseen kulttuuriin, kieltäneet yhteisen amerikkalaisen kulttuurin olemassaolon ja ajaneet rodullisia, etnisiä ja muita kansallista kulttuuria pienempiä identiteettejä ja ryhmityksiä”.

 

Aivan samalla tavalla monikultturistit Suomessa hylkäävät maamme historian ja suomalaisen kulttuurin perinnöt ja luulevat tekevänsä Suomesta suurten kulttuurien pirstaleisen valtion, joka tuhoutuu aikaa myöten konfliktien ja reviiritaistelujen suohon.

 

Huntington kirjoittaa vielä: ”Lännen universaalinen uskomus, että ei-länsimaisten kansojen tulee omaksua länsimaiset arvot, instituutiot ja kulttuuri on moraaliton sen toteuttamisen edellytysten takia siitäkin syystä, että imperialismi on universalismin välttämätön seuraus. Länsimainen universalismi on maailmalle vaarallista, koska se voi johtaa suureen kulttuurien väliseen ydinvaltioiden sotaan ja se on vaarallista lännelle, koska se voi kaataa lännen”.

 

Eli tämä uusi maailmanjärjestys Huntingtonin mukaan tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ”lännen johtajien keskeinen velvollisuus ei ole pyrkiä muokkaamaan muita kulttuureita lännen muottiin, mikä on heidän vähenevän valtansa ulottumattomissa, vaan se on länsimaisen kulttuurin ainutlaatuisten ominaisuuksien säilyttäminen, suojeleminen ja uusiminen”.

Se tarkoittaa sitä, että globaali lännen universaalinen imperiumi on mahdoton. Ja maailman turvallisuus edellyttää, että suurten kulttuurien olemassaolo globaalisti hyväksytään.

 

Kirjan kirjoittaja lainaa vielä Lester Pearsonia, joka sanoi jo 1950-luvulla, että ”ihminen on siirtymässä aikaan, jossa suurten kulttuurien on opittava elämään rinnakkain rauhanomaisessa kanssakäynnissä, oppien toisiltaan, tutkien toistensa historiaa ja ihanteita ja taidetta ja kulttuuria, rikastaen toistensa elämää molemminpuolisesti. Sekä rauhan ja kulttuurien tulevaisuus riippuu siitä, että maailman suurten kulttuurien poliittiset, hengelliset ja älylliset johtajat ymmärtävät toisiaan ja ovat yhteistyössä”. Toisaalta ” tulevana kautena kulttuurien kamppailut ovat maailmanrauhan suurin uhka ja kulttuureihin perustuva kansainvälinen järjestys on varmin turva maailmansotaa vastaan”.

 

On kyllä surullista todeta lopuksi, että Pearsonin ja Huntingtonin toiveet eivät ole toteutuneet. Sen sijaan Länsi ja Venäjä ovat öljyahneudessaan sekoittaneet Lähi-Idän valtioiden järjestyksen ja seuranneiden sotien ja valtataisteluiden vuoksi valtavat ihmisjoukot ovat lähteneet rahalla järjestetyllä organisaatiolla ja ideologisella kannustuksella liikkeelle nimenomaan tarkoituksena vallata Eurooppa sen avointen ovien politiikan vuoksi. Auttamisen periaate on unohdettu ja järjetön kotouttamisen vimma, joka lienee muualta ohjattu, johtaa lopulta kotoperäistymiseen eli uuden islamilaisen kulttuurin nousuun ja vahvistumiseen Euroopassa ja lopulta Euroopan tuhoutumiseen ja muuttumiseen islamilaisen kulttuurin alaisuuteen. On kuitenkin vielä mahdollisuus pelastua: rauhan palattua Lähi-Itään autetaan pakolaiset takaisin kotimaihinsa ja autetaan vielä jälleenrakennusta siellä.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

7Suosittele

7 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (12 kommenttia)

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kiitos blogista Markku Penttilä!

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Kannattaa lukea kirja
Sven-Olof Jakobsson: Salainen asiakirja No 1

Miksi Suomi velkaantuu ja kenelle?

Maailma muuttuu tiuhaan tahtiin, mutta muuttuuko se luonnollisesti omalla painollaan, vai ohjataanko sitä jotain meille tuntematonta päämäärää kohti? Jos näin on, täytyy suunnitelmia kehitellä yleisöltä salassa ja näin vääristyy yleinen käsitys maailmasta.

Sitaatti Jakobssonin kirjasta:

  ”Nykyisin pyrkii kansainvälinen pääoma sitomaan poliitikkojen ja myös kansalaisten käsiä ottamalla sopimuksin kontrolliinsa yhä useampia yhteiskunnan osa-alueita, mikä lopulta johtaa velkaantumiseen josta ei enää pääse irti. Pankkieliitin suunnitelmissa on siis luoda valtioille ongelma, taloudellinen romahdus. Sen jälkeen ovat valtiot täysin kansainvälisen pankkieliitin armoilla.


  Alueet, joista pankkieliitti on ensisijaisesti kiinnostunut, ovat vesihuolto, sähkölaitokset ja lämpötuotanto. Myös koulut, sairaalat ja huoltotoiminta ovat listan kärkeä. Samoin puuta kasvavat maa-alueet ja kaikki infrastruktuuri."

Terveisin Jorma Jaakkola
http://jormajaakkola.fi/Taustatietoa

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

WTO:n salainen ostoslista

Kuuntelin huhtikuussa 2002 Ylen Ulkomaanlehtikatsausta, jossa toimittaja Jertta Roos luki Guardian-lehden artikkelin paljastuneista WTO:n salaisista ostoslistoista.

Tässä sitaatti Guardian-lehden artikkelista:

  " A privatisers' hit list
  Katharine Ainger
  April 18 2002


  In the fevered imaginations of anti-globalisation protesters, the World Trade Organisation agreement known as Gats is a corporate boot sale of essential services, from water to electricity to the media. It is, they say, an attack on democracy that will lock the world into privatisation and deregulation of essential services ad infinitum.


  Now, as revealed in this paper, we have got the leaked documents of the European commission's secret WTO negotiating positions to prove it. Let no one wonder any longer why WTO negotiators have to meet behind six-foot fences to avoid protesters.

  The commission documents - leaked to Corporate Europe Observatory and posted on the Guardian's website - are breathtaking in scope. This is a corporate shopping list of requests to open up service sectors in everything from water supplies to banking in 29 countries, including China, India, Canada, Egypt, Mexico and the US. In a month, more countries will be included."

Lue lisää:
http://www.guardian.co.uk/Archive/Article/0,4273,4...

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola

Ensimmäinen dokumentti EY:n turvpaikkapolitiikasta löytyy jo vuodelta 1992, nimittäin tässä on otsikko ja sitaatti julkaisusta
"EY:N KOMISSION LAUSUNTO SUOMEN JÄSENYYSHAKEMUKSESTA 4.11.1992":

  "Yhteistyö sisä- ja oikeusasioissa


  1. Ilmoittaessaan hyväksyvänsä kaikki Euroopan unionisopimuksen määräykset Suomi on implisiittisesti (= epäsuorasti) hyväksynyt kaikki yhteistyötä sisä- ja oikeusasioissa koskevat määräykset, jotka sisältyvät Euroopan unionisopimuksen kappaleessa VI. Näihin kuuluvat turvapaikkapolitiikkaa, kolmansien maiden liikkuminen yhteisön ulkorajojen yli, maahanmuuttopolitiikka mukaanlukien kolmansien maiden kansalaisten maahantulo-, liikkumis- ja oleskeluedellytykset. Suomi on erityisen hyvin perillä kaikista näistä kysymyksistä seurattuaan niitä tarkoin kysymysten pohjoismaisen passiunionisopimuksen toimintaan kohdistuvien vaikutusten takia."

Käyttäjän jormaajaakkola kuva
Jorma Jaakkola Vastaus kommenttiin #6

Lukutesti #6

Mitä Suomi olikaan komission lausunnon mukaan ilmoittanut hyväksyvänsä?

Käyttäjän JukkaLaulajainen kuva
Jukka Laulajainen

Eiköhän nykyinen "länsi" ole jo kohdassa 7 siviilisaatioden elinkaaressa.

Risto Laine

Sivilisaatioita on noussut ja tuhoutunut. Esimerkkinä voidaan ottaa Hellenistinen kulttuuri, jonka Rooma napsi pala palalta ja lopun teki Parthia. Länsi-Rooman kohtaloksi tuli sama, mutta sen loppujen lopuksi pelasti täydelliseltä tuholta itä-rooma, johtuen sen tiiviin koheesion ansiosta.

Arnold Toynbeen mukaan, kun sivilisaatio saavuttaa parhaan hetkensä, eräänlaisen onnelan, jossa yhteiskunnan jäsenet korjaavat järjestäytyneen yhteiskunnan hedelmiä. Ihmiset alkavat veltostua "ajattelultaan ja teoillaan" ja suhtautua yhteiskuntaan EVVK asenteella, jossa korruptio / ahneus pääsee valloilleen. Tätä kutsutaan humalatilaksi, josta seuraa krapulavaihe ja romahdus alkaa.

Tämän huomasi Polybios 150-luvulla eKr hellenistisestä maailmasta.

Voidaan jopa sanoa, että meidän länsikulttuurimme on pulassa ja kaikki nuo merkit ovat ilmassa.

Arnold Toynbee: "sivilisaatioita ei murhata, ne tekevät itsemurhan"
https://en.wikipedia.org/wiki/Arnold_J._Toynbee

Niko Sillanpää

"Sen sijaan Länsi ja Venäjä ovat öljyahneudessaan sekoittaneet Lähi-Idän valtioiden järjestyksen ja seuranneiden sotien ja valtataisteluiden vuoksi valtavat ihmisjoukot ovat lähteneet..."

Tämän nykyisen kansainvaelluksen lähtökohta ei ole öljyssä eikä länsimaissa tai Venäjässä. Esim. Syyrian konflikti ei ole lähtökohtaisesti öljysota. Kuten ei Irakinkaan tilanne enää pitkään aikaan. Saati Afganistan tai Somalia tai muut Afrikan kansainvaellusmaat, kuten esimerkiksi Eritrea.

Öljyllä on toki merkitystä siinä mielessä, että sotaa käydään Lähi-idän öljymaiden rahoituksella.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

Kannattaa lukea myös Erkki Nordbergin sotatieteeellinen tutkimusteos: "ARVIO JA ENNUSTE Venäjän sotilaspolitiikasta Suomen suunnalla", Art House- Suomen Sotatieteellisen Seuran julkkaisuja n:o 19. ISBN 951-884-362-7, RT-PRINT Oy,Pieksänmäki 2003

14.luvussa käsitellään Geopoliittista suuntaa ja Euraasian imperiumia sivulta 470 alkaen.

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka

Myös Ari Puheloisen paperi kannattaa lukaista.
RUSSIA'S GEOPOLITICAL INTERESTS IN THE BALTIC AREA 1999

Löytyy googlaamalla pdf:nä.

Käyttäjän karikilpio kuva
Kari Kilpiö

#11. Kannattaa lukea myös TASSin Helsingin toimiston päällikkö Aleksandr Gorbunovien teoksesta: "Tehtaankatu 1" sivut 128-129, mitkä olivat Neuvostoliiton pyrkimykset.

- " Jos NKP:n kaikki julistukset, ilmoitukset, julkilausumat,, ohjelmat ja vetoomukset käyttäisi kunnon mehunpuristimen lävitse, jäljelle jäisi yksi ainoa ilmaus, joka hyvin kuvaa ihmiskunnan historian kaikkein rikollisimpiin kuuluvan organisaation pyrkimyksiä: "Pyrkimys maailmanherruuteen."

Käyttäjän RikuReinikka kuva
Riku Reinikka Vastaus kommenttiin #12

Tosta juolahti mieleen pulizer palkitun kirjoittajan Tim Weinerin CIA historiikki Legacy of Ashes jonka sivulla 73 sanotaan.

Stalin's death intensified American fears about Soviet intentions. The question for the CIA was whether Stalin's successors—whoever they might be—would launch a preemptive war. But the agency's speculations about the Soviets were reflections in a funhouse mirror. Stalin never had a master plan for world domination, nor the means to pursue it. The man who eventually took control of the Soviet Union after his death, Nikita Khrushchev, recalled that Stalin "trembled" and "quivered" at the prospect of a global combat with America. "He was afraid of war," Khrushchev said. "Stalin never did anything to provoke a war with the United States. He knew his weakness."

Jatkuen seuraavalla sivulla seuraavasti

Stalin's only coherent postwar foreign policy had been to turn Eastern Europe into an enormous human shield.

Neuvostoliiton "maailman valloitus" uhan avulla NATO, CIA ja MI6 järjestivät uusiksi Euroopan poliittista kartaa ja organisoivat maanlalaisia armeijoita operaatio Gladion puitteissa. Kun Neukkulan hyökkäystä ei alkanutkaan näkyä nämä osastot tekivät lukuisia terroritekoja Euroopassa ja syy vieritettiin komukoiden niskoille. Tästä aiheesta historioitsija Daniel Ganserin mainio kirja Nato's Secret Armies.

Toimituksen poiminnat